วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3/2564 โดยนายกงกฤช หิรัญกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 และ รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะนำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *