วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ผู้บริหารและบุคลากรกองนโยบายและแผน และศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดผลผลิตโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากสำนักงบประมาณ และ ทปอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดตัวชี้วัดผลผลิตของแต่ละโครงการมีความชัดเจน เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ painpoint ของพื้นที่ บริบทมหาวิทยาลัย และนโยบายรัฐบาล สำหรับเตรียมการชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อไป

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น