ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากร ได้เข้าพบท่านอธิการบดีฯ สวัสดีปีใหม่ 2565
และขอพรปีใหม่ จากท่านอธิการบดี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรทุกท่านสืบไป