เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 น. กองนโยบายและแผน จัดประชุมผู้รับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ ห้อง ดร.เศาวนิต เศานานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีเป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย ชี้แจงแนวทางการเร่งรัดติดตามผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ฯ และ ดร.โกสินทร์ ชำนาญพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์งบประมาณ การเบิกจ่าย รวมถึงความคืบหน้าการดำเนินการ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเข้าร่วมรับฟังเพื่อเป็นข้อมูลและประโยชน์ในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความราบรื่น เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

     

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *